Snář / Zchudnout

sám – nechtěj po jiných co sám neděláš
vidět někoho – zabezpeč dobře svůj domov