Snář / Ženich

být jím – dlouho budeš svobodný
vidět ho – smrt blízké osoby poneseš velmi těžce