Snář / Zlatý důl

objevit – postupuješ pomalu, ale jistě
dolovat v něm – budeš přijímat gratulace od mnoha lidí