Význam jmen / Svatomír

Různé podoby jména: Sváťa, Svatouš, Mirek, Míra
Původ: slovanský
Význam: silný v plucích (vojsku); svatý (pozdější význam)
Svátek: 28. července (starší kalendář) ; 28. června (Lubomír)