Význam jmen / Táňa

Různé podoby jména: Támička, Táňuška, Táňka, Tánina
Původ: latinský
Význam: osamostatnělá domácká podoba jména Taťána; náležejícící do (římského) rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat (z řečtiny) (ruské jméno)
Svátek: 29. března (Taťána)