Význam jmen / Zachar

Různé podoby jména: Zacharek, Zachouš, Zach, Charek
Původ: hebrejský
Význam: Bůh si vzpomněl
Svátek: 5. listopadu ; 13. března (německý kalendář)