Význam jmen / Zoe

Různé podoby jména: Zojka, Zoječka, Zojuška, Zojina
Původ: řecký
Význam: život
Svátek: 27. října (Zoja)